Φρέσκο, καθαρό, τρεχούμενο νερό...

Επαγγελματικό σύστημα αντίστροφης όσμωσης HORECA DP200

PROFESSIONAL DP 200
RO 500X2 GPD
2 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 500 GPD (1000GPD)
Επαγγελματικό σύστημα ιδανικό για όλες τις συσκευές horeca με LCD οθόνη για ρύθμιση των παραμέτρων, χαμηλή απώλεια νερού, άμεση εφαρμογή δίχως δοχείο , μεγάλη διάρκεια ζωής της μεμβράνης, έλεγχος αγωγιμότητας, ενσωματωμένο προφίλτρο για την προστασία του συστήματος και ανιχνευτής διαρροής.

Το DP200 είναι η αντίστροφη όσμωση για επαγγελματική χρήση, με προφιλτράρισμα ενσωματωμένο, το πιο συμπαγές της σειράς του. Με τις 2 μεμβράνες του, σε πολύ μικρό χώρο αυτό το μηχάνημα μπορεί να αποδώσει έως και 200 λίτρα την ώρα. Με τη χρήση της εφαρμογής ή της οθόνης παρέχονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για επαγγελματική χρήση, από τη ροή εισόδου έως τη ροή εξόδου και την αγωγιμότητα του νερού εξόδου. Η ευκολία συντήρησης, από την αλλαγή φίλτρου έως την αλλαγή μεμβράνης, καθιστά το DP μία από τις πιο ανταγωνιστικές αντίστροφες οσμώσεις στην αγορά.

Για νερά μέχρι 1000ms με ειδικό προφίλτρο

Επαγγελματικό σύστημα αντίστροφης όσμωσης HORECA DP200 Tank

PPROFESSIONAL DP 200
RO 500X2 GPD
2 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 500 GPD (1000GPD)
Επαγγελματικό σύστημα ιδανικό για όλες τις συσκευές horeca με LCD οθόνη για ρύθμιση των παραμέτρων, χαμηλή απώλεια νερού, άμεση εφαρμογή δίχως δοχείο , μεγάλη διάρκεια ζωής της μεμβράνης, έλεγχος αγωγιμότητας, ενσωματωμένο προφίλτρο για την προστασία του συστήματος και ανιχνευτής διαρροής, με δοχείο 4 λίτρων.

Το DP200T είναι η αντίστροφη όσμωση για επαγγελματική χρήση, με προφιλτράρισμα ενσωματωμένο, το πιο συμπαγές της σειράς του. Με τις 2 μεμβράνες του, σε πολύ μικρό χώρο αυτό το μηχάνημα μπορεί να αποδώσει έως και 200 λίτρα την ώρα. Με τη χρήση της εφαρμογής ή της οθόνης παρέχονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για επαγγελματική χρήση, από τη ροή εισόδου έως τη ροή εξόδου και την αγωγιμότητα του νερού εξόδου. Η ευκολία συντήρησης, από την αλλαγή φίλτρου έως την αλλαγή μεμβράνης, καθιστά το DP μία από τις πιο ανταγωνιστικές αντίστροφες οσμώσεις στην αγορά.

Για νερά μέχρι 1000ms με ειδικό προφίλτρο

Επαγγελματικό σύστημα αντίστροφης όσμωσης HORECA DP400

PROFESSIONAL DP 400
RO 500X4 GPD
4 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 500 GPD (2000GPD)
Επαγγελματικό σύστημα ιδανικό για όλες τις συσκευές horeca με LCD οθόνη για ρύθμιση των παραμέτρων, χαμηλή απώλεια νερού, άμεση εφαρμογή δίχως δοχείο , μεγάλη διάρκεια ζωής της μεμβράνης, έλεγχος αγωγιμότητας, ενσωματωμένο προφίλτρο για την προστασία του συστήματος και ανιχνευτής διαρροής.

Το DP400 είναι η αντίστροφη όσμωση για επαγγελματική χρήση, με προφιλτράρισμα ενσωματωμένο, το πιο συμπαγές της σειράς του. Με τις 4 μεμβράνες του, σε πολύ μικρό χώρο αυτό το μηχάνημα μπορεί να αποδώσει έως και 400 λίτρα την ώρα. Με τη χρήση της εφαρμογής ή της οθόνης παρέχονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για επαγγελματική χρήση, από τη ροή εισόδου έως τη ροή εξόδου και την αγωγιμότητα του νερού εξόδου. Η ευκολία συντήρησης, από την αλλαγή φίλτρου έως την αλλαγή μεμβράνης, καθιστά το DP μία από τις πιο ανταγωνιστικές αντίστροφες οσμώσεις στην αγορά.

Για νερά μέχρι 1000ms με ειδικό προφίλτρο

Επαγγελματικό σύστημα αντίστροφης όσμωσης HORECA DP400 Tank

PPROFESSIONAL DP 400 T
RO 500X4 GPD
4 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 500 GPD (2000GPD)
Επαγγελματικό σύστημα ιδανικό για όλες τις συσκευές horeca με LCD οθόνη για ρύθμιση των παραμέτρων, χαμηλή απώλεια νερού, άμεση εφαρμογή δίχως δοχείο , μεγάλη διάρκεια ζωής της μεμβράνης, έλεγχος αγωγιμότητας, ενσωματωμένο προφίλτρο για την προστασία του συστήματος και ανιχνευτής διαρροής, με 2 δοχεία των 4 λίτρων.

Το DP400T είναι η αντίστροφη όσμωση για επαγγελματική χρήση, με προφιλτράρισμα ενσωματωμένο, το πιο συμπαγές της σειράς του. Με τις 4 μεμβράνες του, σε πολύ μικρό χώρο αυτό το μηχάνημα μπορεί να αποδώσει έως και 400 λίτρα την ώρα. Με τη χρήση της εφαρμογής ή της οθόνης παρέχονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για επαγγελματική χρήση, από τη ροή εισόδου έως τη ροή εξόδου και την αγωγιμότητα του νερού εξόδου. Η ευκολία συντήρησης, από την αλλαγή φίλτρου έως την αλλαγή μεμβράνης, καθιστά το DP μία από τις πιο ανταγωνιστικές αντίστροφες οσμώσεις στην αγορά.

Για νερά μέχρι 1000ms με ειδικό προφίλτρο

Επαγγελματικό σύστημα αντίστροφης όσμωσης HORECA DP500

PROFESSIONAL DP 500
RO 500X6 GPD
6 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 500 GPD (3000GPD)
Επαγγελματικό σύστημα ιδανικό για όλες τις συσκευές horeca με LCD οθόνη για ρύθμιση των παραμέτρων, χαμηλή απώλεια νερού, άμεση εφαρμογή δίχως δοχείο , μεγάλη διάρκεια ζωής της μεμβράνης, έλεγχος αγωγιμότητας, ενσωματωμένο προφίλτρο για την προστασία του συστήματος και ανιχνευτής διαρροής.

Το DP500 είναι η αντίστροφη όσμωση για επαγγελματική χρήση, με προφιλτράρισμα ενσωματωμένο, το πιο συμπαγές της σειράς του. Με τις 6 μεμβράνες του, σε πολύ μικρό χώρο αυτό το μηχάνημα μπορεί να αποδώσει έως και 600 λίτρα την ώρα. Με τη χρήση της εφαρμογής ή της οθόνης παρέχονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για επαγγελματική χρήση, από τη ροή εισόδου έως τη ροή εξόδου και την αγωγιμότητα του νερού εξόδου. Η ευκολία συντήρησης, από την αλλαγή φίλτρου έως την αλλαγή μεμβράνης, καθιστά το DP μία από τις πιο ανταγωνιστικές αντίστροφες οσμώσεις στην αγορά.

Για νερά μέχρι 1000ms με ειδικό προφίλτρο

Επαγγελματικό σύστημα αντίστροφης όσμωσης HORECA DP500 Tank

PPROFESSIONAL DP 500
RO 500X6 GPD
6 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 500 GPD (3000GPD)
Επαγγελματικό σύστημα ιδανικό για όλες τις συσκευές horeca με LCD οθόνη για ρύθμιση των παραμέτρων, χαμηλή απώλεια νερού, άμεση εφαρμογή δίχως δοχείο , μεγάλη διάρκεια ζωής της μεμβράνης, έλεγχος αγωγιμότητας, ενσωματωμένο προφίλτρο για την προστασία του συστήματος και ανιχνευτής διαρροής, με 2 δοχεία των 4 λίτρων.

Το DP500T είναι η αντίστροφη όσμωση για επαγγελματική χρήση, με προφιλτράρισμα ενσωματωμένο, το πιο συμπαγές της σειράς του. Με τις 6 μεμβράνες του, σε πολύ μικρό χώρο αυτό το μηχάνημα μπορεί να αποδώσει έως και 600 λίτρα την ώρα. Με τη χρήση της εφαρμογής ή της οθόνης παρέχονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για επαγγελματική χρήση, από τη ροή εισόδου έως τη ροή εξόδου και την αγωγιμότητα του νερού εξόδου. Η ευκολία συντήρησης, από την αλλαγή φίλτρου έως την αλλαγή μεμβράνης, καθιστά το DP μία από τις πιο ανταγωνιστικές αντίστροφες οσμώσεις στην αγορά.

Για νερά μέχρι 1000ms με ειδικό προφίλτρο

Επαγγελματικό σύστημα αντίστροφης όσμωσης DP 165 SMART M

RO 330X2 GPD
2 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 330 GPD
Επαγγελματικό σύστημα ιδανικό για όλες τις συσκευές horeca με LCD οθόνη για ρύθμιση των παραμέτρων, χαμηλή απώλεια νερού, άμεση εφαρμογή δίχως δοχείο , μεγάλη διάρκεια ζωής της μεμβράνης, έλεγχος αγωγιμότητας, ενσωματωμένο προφίλτρο για την προστασία του συστήματος και ανιχνευτής διαρροής.

Συμπαγές μηχάνημα της σειράς DP αντίστροφης όσμωσης για επαγγελματική χρήση που μπορεί να αποδώσει έως και 165 λίτρα την ώρα. Έχει πολύ μικρές διαστάσεις για βελτιστοποίηση του χώρου σε οποιοδήποτε περιβάλλον, το φίλτρο τοποθετείται μπροστά για εύκολη συντήρηση. Με την καινοτόμο τεχνολογία που διαθέτει και την ενισχυμένη αντλία,
εξαλείφει αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα χαμηλής πίεσης εισόδου. Διαθέτει επίσης την έξυπνη διαχείριση αποχέτευσης.

Για νερά μέχρι 1000ms με ειδικό προφίλτρο

Επαγγελματικό σύστημα αντίστροφης όσμωσης DP 165 SMART MT

RO 330X2 GPD
2 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 330 GPD
Επαγγελματικό σύστημα ιδανικό για όλες τις συσκευές horeca με LCD οθόνη για ρύθμιση των παραμέτρων, χαμηλή απώλεια νερού, άμεση εφαρμογή δίχως δοχείο , μεγάλη διάρκεια ζωής της μεμβράνης, έλεγχος αγωγιμότητας, ενσωματωμένο προφίλτρο για την προστασία του συστήματος και ανιχνευτής διαρροής.

Συμπαγές μηχάνημα της σειράς DP αντίστροφης όσμωσης για επαγγελματική χρήση που μπορεί να αποδώσει έως και 165 λίτρα την ώρα. Έχει πολύ μικρές διαστάσεις για βελτιστοποίηση του χώρου σε οποιοδήποτε περιβάλλον, το φίλτρο τοποθετείται μπροστά για εύκολη συντήρηση. Με την καινοτόμο τεχνολογία που διαθέτει και την ενισχυμένη αντλία,
εξαλείφει αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα χαμηλής πίεσης εισόδου. Διαθέτει επίσης την έξυπνη διαχείριση αποχέτευσης και δοχείο 2 λίτρων.

Για νερά μέχρι 1000ms με ειδικό προφίλτρο

Επαγγελματικό σύστημα αντίστροφης όσμωσης DP 165 SMART R

RO 330X2 GPD
2 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 330 GPD
Επαγγελματικό σύστημα ιδανικό για όλες τις συσκευές horeca με LCD οθόνη για ρύθμιση των παραμέτρων, χαμηλή απώλεια νερού, άμεση εφαρμογή δίχως δοχείο , μεγάλη διάρκεια ζωής της μεμβράνης, έλεγχος αγωγιμότητας, ενσωματωμένο προφίλτρο για την προστασία του συστήματος και ανιχνευτής διαρροής.

Συμπαγές μηχάνημα της σειράς DP αντίστροφης όσμωσης για επαγγελματική χρήση που μπορεί να αποδώσει έως και 165 λίτρα την ώρα. Έχει πολύ μικρές διαστάσεις για βελτιστοποίηση του χώρου σε οποιοδήποτε περιβάλλον, το φίλτρο τοποθετείται μπροστά για εύκολη συντήρηση. Με την καινοτόμο τεχνολογία που διαθέτει και την ενισχυμένη αντλία,
εξαλείφει αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα χαμηλής πίεσης εισόδου. Διαθέτει επίσης την έξυπνη διαχείριση αποχέτευσης.

Με ενισχυμένη αντλία.

Για νερά μέχρι 1000ms με ειδικό προφίλτρο

Επαγγελματικό σύστημα αντίστροφης όσμωσης DP 165 SMART RT

RO 330X2 GPD
2 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 330 GPD
Επαγγελματικό σύστημα ιδανικό για όλες τις συσκευές horeca με LCD οθόνη για ρύθμιση των παραμέτρων, χαμηλή απώλεια νερού, άμεση εφαρμογή δίχως δοχείο , μεγάλη διάρκεια ζωής της μεμβράνης, έλεγχος αγωγιμότητας, ενσωματωμένο προφίλτρο για την προστασία του συστήματος και ανιχνευτής διαρροής.

Συμπαγές μηχάνημα της σειράς DP αντίστροφης όσμωσης για επαγγελματική χρήση που μπορεί να αποδώσει έως και 165 λίτρα την ώρα. Έχει πολύ μικρές διαστάσεις για βελτιστοποίηση του χώρου σε οποιοδήποτε περιβάλλον, το φίλτρο τοποθετείται μπροστά για εύκολη συντήρηση. Με την καινοτόμο τεχνολογία που διαθέτει και την ενισχυμένη αντλία,
εξαλείφει αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα χαμηλής πίεσης εισόδου. Διαθέτει επίσης την έξυπνη διαχείριση αποχέτευσης και δοχείο 2 λίτρων και ενισχυμένη αντλία.

Για νερά μέχρι 1000ms με ειδικό προφίλτρο

Αντίστροφη όσμωση 5 σταδίων 60 λίτρα/ώρα με αντλία

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης κάτω πάγκου με παραγωγή νερού
θερμοκρασίας δωματίου έως περίπου 1500 λίτρα/ημέρα.

Η ολική αφαίρεση αλάτων από το νερό επιτυγχάνεται με τη τεχνολογία της αντίστροφης όσμωσης. Η ποιότητα του νερού ως παράγωγο αυτής της διαδικασίας είναι υψηλής ποιότητας, αγνό και καθαρό χωρίς την παραμικρή πρόσμιξη βαρέων μετάλλων και άλατος καθώς και χλωρίου και λοιπών σωματιδίων κάτω των 0.001μm. Η εγκατάσταση του συστήματος αντίστροφης όσμωσης απαιτείται σε περιπτώσεις όπου η χρήση του νερού του δικτύου έχει κριθεί ακατάλληλο από το δήμο και σε περιπτώσεις που η περιεκτικότητα αλάτων στο νερό δεν εξυπηρετεί συγκεκριμένες λειτουργίες και φθορές σε συσκευές όπως τα πλυντήρια πιάτων, οι θερμοσίφωνες κ.α. Σε συσκευές όπου απαιτείται η πλήρης αφαλάτωση του νερού χωρίς όμως να γίνετε αφαίρεση των μεταλλικών στοιχείων και των ιχνοστοιχείων όπως στις καφετιέρες και στις παγομηχανές, τότε μπορεί να εγκατασταθεί σύστημα αντίστροφης όσμωσης με ένα επιπλέον στάδιο με το οποίο γίνετε εμπλουτισμός μετάλλων και ιχνοστοιχείων κι έτσι δεν αλλοιώνεται η γεύση του καφέ και του πάγου αντίστοιχα.

Επαγγελματικό σύστημα αντίστροφης όσμωσης HORECA HDO BASE

2 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 220 GPD (440GPD)
Επαγγελματικό σύστημα ιδανικό για όλες τις συσκευές horeca με LCD οθόνη για ρύθμιση των παραμέτρων, χαμηλή απώλεια νερού, άμεση εφαρμογή δίχως δοχείο , μεγάλη διάρκεια ζωής των μεμβρανών, έλεγχος αγωγιμότητας, ενσωματωμένο προφίλτρο για την προστασία του συστήματος και ανιχνευτής διαρροής.

Βιομηχανική αντίστροφη όσμωση 5.000 λίτρα/ημέρα

Η ολική αφαίρεση αλάτων από το νερό επιτυγχάνεται με τη τεχνολογία της αντίστροφης όσμωσης. Η ποιότητα του νερού ως παράγωγο αυτής της διαδικασίας είναι υψηλής ποιότητας, αγνό και καθαρό χωρίς την παραμικρή πρόσμιξη βαρέων μετάλλων και άλατος καθώς και χλωρίου και λοιπών σωματιδίων κάτω των 0.001μm. Η εγκατάσταση του συστήματος αντίστροφης όσμωσης απαιτείται σε περιπτώσεις όπου η χρήση του νερού του δικτύου έχει κριθεί ακατάλληλο από το δήμο και σε περιπτώσεις που η περιεκτικότητα αλάτων στο νερό δεν εξυπηρετεί συγκεκριμένες λειτουργίες και φθορές σε συσκευές όπως τα πλυντήρια πιάτων, οι θερμοσίφωνες κ.α. Σε συσκευές όπου απαιτείται η πλήρης αφαλάτωση του νερού χωρίς όμως να γίνετε αφαίρεση των μεταλλικών στοιχείων και των ιχνοστοιχείων όπως στις καφετιέρες και στις παγομηχανές, τότε μπορεί να εγκατασταθεί σύστημα αντίστροφης όσμωσης με ένα επιπλέον στάδιο με το οποίο γίνετε εμπλουτισμός μετάλλων και ιχνοστοιχείων κι έτσι δεν αλλοιώνεται η γεύση του καφέ και του πάγου αντίστοιχα.

Aφαιρεί Χρώμιο,Χλώριο, Αρσενικό Αργίλιο, Αμμωνία, Χαλκό, Υδράργυρο, Ουράνιο, Φυτοφάρμακα,Φοσφωρικά,
Βακτηρίδια, Βάριο, Βενζόλιο, Διττανθρακικό άλας, Βορικό άλας (βόριο), Βρώμιο (βρωμίδιο), Κάδμιο, Ασβέστιο, Διοξείδιο του άνθρακα, Carbontetrachloride, Χλωρίδιο, Χρώμα, Κυάνιο, Cyptosporidium, Φθορίδιο, Giardia
Lamblia, Σκληρότητα, Σουλφίδιο υδρογόνου, Σίδηρος, Μόλυβδος, Legionella, Μαγνήσιο, Μαγγάνιο,
Υδράργυρος, Μεθάνιο, Νικέλιο, Νιτρικό άλας, Νιτρώδες άλας, Μυρωδιά, Οργανικές ουσίες, Κάλιο, Ράδιο,
Ραδόνιο, Selentum, Πυρίτιο, Ασήμι, SOC, Νάτριο, Στρόντιο, Θειικό άλας, THM, TOC, Διαλυμένα στερεά,
Θολούρα, Ιοί, VOCs.

Μενού