Φρέσκο, καθαρό, τρεχούμενο νερό...

Αποσκληρυντές

Κλειστοί αποσκληρυντές σε διάφορα μεγέθη

Σε πλαστικό δοχείο για προστασία. Σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι αποσκληρυντές τοποθετούνται στην κεντρική παροχή και απαιτείται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και αποχέτευση.
Η μέθοδος της αποσκλήρυνσης βασίζεται στην “ιοντοανταλλαγή”. Το σκληρό νερό περνάει μέσα από τη ρητίνη , τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου που έχουν το πιο ισχυρό φορτίο από αυτό των ιόντων του νατρίου αντικαθιστούν τα ιόντα νατρίου της ρητίνης τα οποία απελευθερώνονται και προστίθενται στο νερό. Όσο περισσότερο σκληρό νερό περνάει από την ρητίνη, τόσο περισσότερα ιόντα αντικαθίστανται. Όταν επέρχεται ο κορεσμός της ρητίνης ο αποσκληρυντής εκτελεί αυτόματα πρόγραμμα καθαρισμού της ρητίνης. Ένα διάλυμα με πολύ αυξημένη περιεκτικότητα σε ιόντα νατρίου περνάει μέσα από τη ρητίνη. Η περιεκτικότητα είναι πολύ μεγάλη και τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου απομακρύνονται από τη ρητίνη και πηγαίνουν προς την αποχέτευση ενώ στη ρητίνη επανατοποθετούνται τα ιόντα νατρίου. Το διάλυμα αυτό έρχεται από τη διάλυση αλατιού σε νερό, το οποίο δημιουργείται στο δοχείο το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον αποσκληρυντή. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται “αναγέννηση”.

Ανοιχτοί αποσκληρυντές σε διάφορα μεγέθη

Σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι αποσκληρυντές τοποθετούνται στην κεντρική παροχή και απαιτείται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και αποχέτευση.
Η μέθοδος της αποσκλήρυνσης βασίζεται στην “ιοντοανταλλαγή”. Το σκληρό νερό περνάει μέσα από τη ρητίνη , τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου που έχουν το πιο ισχυρό φορτίο από αυτό των ιόντων του νατρίου αντικαθιστούν τα ιόντα νατρίου της ρητίνης τα οποία απελευθερώνονται και προστίθενται στο νερό. Όσο περισσότερο σκληρό νερό περνάει από την ρητίνη, τόσο περισσότερα ιόντα αντικαθίστανται. Όταν επέρχεται ο κορεσμός της ρητίνης ο αποσκληρυντής εκτελεί αυτόματα πρόγραμμα καθαρισμού της ρητίνης. Ένα διάλυμα με πολύ αυξημένη περιεκτικότητα σε ιόντα νατρίου περνάει μέσα από τη ρητίνη. Η περιεκτικότητα είναι πολύ μεγάλη και τα ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου απομακρύνονται από τη ρητίνη και πηγαίνουν προς την αποχέτευση ενώ στη ρητίνη επανατοποθετούνται τα ιόντα νατρίου. Το διάλυμα αυτό έρχεται από τη διάλυση αλατιού σε νερό, το οποίο δημιουργείται στο δοχείο το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον αποσκληρυντή. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται “αναγέννηση”.

Μενού